TEENUSED

Tõlkebüroo Atrenda pakub alljärgnevaid tõlketeenuseid:
· kirjalik tõlge,
· suuline tõlge,
· keeleline korrektuur.

Tõlke valdkonnad:
· Meditsiin
Meil on pikaajaline kogemus ravimi omaduste kokkuvõtete, pakendi infolehtede (järgides Euroopa Liidus tsentraalselt registreeritavatele ravimpreparaatidele esitatud tõlkemalle), kliiniliste uuringute infolehtede ja tagasitõlgete, samuti teaduslike artiklite ning meditsiinialaste reklaamtekstide tõlkimisel.

· Juriidilised ja majandusalased tõlked
Siia alla kuuluvad erinevate lepingute, raamatupidamisdokumentide ja muude seda valdkonda puudutavate tekstide tõlked.

· Dokumendid
Tõlgime sünnitunnistusi, diplomeid ja hinnetelehti, abielu- ja lahutustunnistusi ning muid dokumente. Samuti pakume võimalust tõlkeid notariaalselt kinnitada.

· Kasutusjuhendid
Oleme tõlkinud meditsiiniseadmete, kodumasinate, professionaalsete töövahendite jms juhendeid.

· Reklaamtekstid
Aitame tõlkida erinevate toodete reklaammaterjale ja pakendiinfot.


Tõlkeid teevad hea keeleoskusega vastava eriala esindajad või erialase väljaõppe saanud filoloogid, kellel on pikaajaline tõlkekogemus. Terminoloogia täpsustamisel kasutame erialaspetsialistide abi. Keskmiseks tõlkekiiruseks loetakse 5 lehekülge päevas, aga tõlke tellimisel tuleb arvestada sellega, et tõlgil võib eelmise tellimuse täitmine veel pooleli olla. Iga tõlke puhul lepitakse kliendiga tellimuse täitmise täpne tähtaeg kokku.